Żłobek Pniewy

05.02.2018

Zapytanie ofertowe dostosowanie

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostosowania do wymogów higienicznych, sanitarnych wyposażenie ogrodu oraz na prace remontowo- wykończeniowe dla żłobka.

Rozeznanie rynku_dostosowanie

Zalacznik do rozeznania dostosowanie

28.02.2018

Drodzy rodzice dzieci do lat 3, zapraszamy 6 marca 2018r. o godz. 10:00 na spotkanie organizacyjne dotyczące otwarcia Żłobka Żyrafy w Pniewach do Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury w Pniewach mieszczącej się przy ul. Strzeleckiej 11a w Sali na I piętrze.

Żłobek rusza 1 maja 2018r., pomoże Wam w opiece nad dziećmi od 1 roku życia do lat 3. Będzie on otwarty w godzinach 7.00-17.00, zlokalizowany przy ul. Jodłowej 5 w Pniewach.

Zostanie uruchomiony w ramach projektu unijnego pt.: „PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”.

Zapraszamy do zgłaszania się dwie grupy rodziców:

1 grupa – rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

w wieku od 1 roku do 3 lat – to rodzice, którzy w momencie rekrutacji przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu) i chcą wrócić do swojej pracy zawodowej.

2 grupa – rodzice bezrobotni lub bierni zawodowo, którzy chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat – to rodzice, którzy w momencie rekrutacji przebywają na urlopie wychowawczym lub są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub są bierne zawodowo (wymagane zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z urzędu pracy). Ta grupa rodziców w ramach projektu zobowiązana będzie do skorzystania z aktywizacji zawodowej: IPD, szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych, pośrednictwa pracy i stażu zawodowego. Po aktywizacji rodzice będą zobowiązani podjąć pracę.

Telefon kontaktowy do biura projektu: 884 818 088

Dokumenty rekrutacyjne:

aneks regulamin

formularz zgloszeniowy aktualny

oświadczenie po sierpniu2018

oświadczenie uczestnika projektu odnosnie danych osobowych

regulamin rekrutacji

zaswiadczenie o dzialalnosci2

zaswiadczenie o zatrudnieniu

09.03.2018

Zapytanie ofertowe wyposażenie

Szanowni Państwo,

DEA Konsulting Izabela Tokarska stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego organizację szatni zg. z zasadą uniwersalnego projektowania, zakup: zestawu mebli do 2 sal głównych i 2 sypialni; wyposażenia dodatkowego; 2 wózków 6-oobowych; zabawek i artykułów plastycznych, wyposażenia do organizacji posiłków, pomocy do prowadzenia opieki nad dziećmi dla Żłobka Żyrafy w Pniewach (gm. Pniewy), wraz z dostawą i montażem na miejscu, w związku z realizacją projektu pn. „PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”

Zapytanie ofertowe_wyposażenie

Załącznik nr 1_Formularz Ofertowy_wyposażenie

Załącznik nr 2_Formularz Przedmiotowy_wyposażenie

Załącznik nr 3_Oświadczenie_wyposażenie

19.03.2018

Wyniki postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zamówienia wybrano jednego wykonawcę: MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP. K.,Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP: 725-193-34-48, REGON: 100283710, Tel. 42 203 49 38 / 42 630 04 80, Mail: biuro@mojebambino.pl

19.03.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „ PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny ( Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej organizacji kuchni

Szczegóły w załącznikach.

Rozeznanie rynku_organizacja kuchni

formularz do rozeznania rynku organizacja kuchni

03.04.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „ PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny ( Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej organizacji placu zabaw.

Szczegóły w załącznikach.

Rozeznanie rynku_organizacja placu zabaw1

formularz do rozeznania rynku organizacja placu zabaw

13.04.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „ PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny ( Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wyposażenia  w sprzęt TIK i sprzęt audiowizualny żłobka

Szczegóły w załącznikach.

rozeznanie rynku sprzet audio

załącznik do rozeznania rynku

24.04.2018

Zapytanie ofertowe usługa cateringowa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „ PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny ( Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) do żłobka Żyrafy w Pniewach.

załącznik 1_wyzywienie

załącznik2

zapytanie nr 2_wyzywienie

07.05.2018

W wyniku postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy zapewniającego przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) do żłobka Żyrafy w Pniewach nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nie wybrano żadnego wykonawcy.

23.05.2018

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu „ PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska  zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wyłonienia podmiotu realizującego usługę poradnictwa w zakresie dietetyki przez okres 12 miesięcy.

rozeznanie rynku dietetyk

załącznik do rozeznania rynku dietetyk

23.05.2018

Prowadzimy obecnie rekrutację uzupełniającą. Poszukujemy dwie grupy rodziców:
– 1 grupa – rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat – to rodzice, którzy w momencie rekrutacji przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu) i chcą wrócić do swojej pracy zawodowej- mamy ostatnie 5 miejsc wolnych
– 2 grupa – rodzice bezrobotni lub bierni zawodowo, którzy chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat – to rodzice, którzy w momencie rekrutacji przebywają na urlopie wychowawczym lub są zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni lub są bierne zawodowo (wymagane zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z urzędu pracy). Ta grupa rodziców w ramach projektu zobowiązana będzie do skorzystania z aktywizacji zawodowej: IPD, szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych, pośrednictwa pracy i stażu zawodowego. Po aktywizacji rodzice będą zobowiązani podjąć pracę – również ostatnie 5 miejsc wolnych.
Projekt zasięgiem obejmuje: Pniewy, Duszniki, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego 884 818 088

13.06.2018

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „ PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny ( Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania bezpiecznej nawierzchni.

Szczegóły w załącznikach.

rozeznanie bezpieczna nawierzchnia

formularz do rozeznania rynku bezpieczna nawierzchnia

13.06.2018

UWAGA OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!
-jeżeli jesteś rodzicem, kończy Ci się urlop macierzyński/ rodzicielski wracasz do pracy i nie masz komu powierzyć opieki nad dzieckiem lub
– jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, masz dziecko w wieku 1-3 lat, chcesz wrócić na rynek pracy, przekwalifikować się a również nie masz opieki do dziecka
masz ostatnią szansę aby skorzystać z projektu unijnego PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat.
Żłobek już funkcjonuje, za chwilę ruszamy z aktywizacją zawodową uczestników. Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z kierownikiem projektu pod nr tel 884818088

15.06.2018

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Festyn Rodzinny z okazji otwarcia naszego żłobka Żyrafy, który odbędzie się 23.06.2018 od godz. 10:00 w naszym żłobku.
Zaplanowaliśmy moc atrakcji
– bańki mydlane
– malowanie farbami, kredkami
– dmuchaniec
– piłkę nożną dla dzieci
– tor przeszkód
– poczęstunek kawa, herbata, lemoniada, słodkie
– wszystkie atrakcje B E Z P Ł A T N I E !!!
Na miejscu będzie można uzyskać również informacje o projekcie, mamy już ostatnie wolne miejsca!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020, pt. „PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat” przez Fundację Innowacji Społecznych FISHKA i DEA Konsulting.

23.08.2018

U nas w Żyrafkach dużo się dzieje. Nasze maluchy się zaadoptowały, pierwsi uczestnicy rozpoczęli staże zawodowe i rekrutacja do projektu dobiega końca 🕛😁 Na chwilę obecną mamy
👉 ostatnie wolne miejsce dla rodzica powracającego do swojej pracy po urlopie rodzicielskim
👉 ostatnie wolne miejsce dla rodzica bezrobotnego/biernego zawodowo chcącego się zaktywizować i skorzystać z proponowanych form wsparcia
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu 📲 884818088

Dokumenty rekrutacyjne

formularz zgloszeniowy aktualny

regulamin rekrutacji

oświadczenie uczestnika projektu odnosnie danych osobowych

aneks regulamin

 

oświadczenie po sierpniu2018

21.11.2018

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „ PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej szkoleń zawodowych

 

Szczegóły w załączniku

rozeznanie szkolenie

zalacznik

Related posts

Oferta

Nasza oferta Pakiet 800 PLN Pakiet całodziennej opieki Opieka wybranych w godzinach 7.00-17.00 Zajęcia dodatkowe w pakiecie (język angielski...

Posted

Kontakt

Żłobek ŻYRAFY ADRES: Lipowa 1, Dąbrówka E-MAIL: klubmalucha@zyrafy.com.pl TELEFON: 577 404 888 Napisz do nas!Imię i nazwiskoE-mailTelefonWiadomość

Posted