Żłobek Pniewy

05.02.2018

Zapytanie ofertowe dostosowanie

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”, nr RPWP.06.04.01-30-0030/17  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostosowania do wymogów higienicznych, sanitarnych wyposażenie ogrodu oraz na prace remontowo- wykończeniowe dla żłobka.

Rozeznanie rynku_dostosowanie

Zalacznik do rozeznania dostosowanie

 

09.03.2018

Zapytanie ofertowe wyposażenie

Szanowni Państwo,

DEA Konsulting Izabela Tokarska stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego organizację szatni zg. z zasadą uniwersalnego projektowania, zakup: zestawu mebli do 2 sal głównych i 2 sypialni; wyposażenia dodatkowego; 2 wózków 6-oobowych; zabawek i artykułów plastycznych, wyposażenia do organizacji posiłków, pomocy do prowadzenia opieki nad dziećmi dla Żłobka Żyrafy w Pniewach (gm. Pniewy), wraz z dostawą i montażem na miejscu, w związku z realizacją projektu pn. „PIERWSZY żłobek dla rodziców gm. PNIEWY, DUSZNIKI, KWILCZ, CHRZYPSKO WIELKIE powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką dzieckiem do 3 lat”

Zapytanie ofertowe_wyposażenie

Załącznik nr 1_Formularz Ofertowy_wyposażenie

Załącznik nr 2_Formularz Przedmiotowy_wyposażenie

Załącznik nr 3_Oświadczenie_wyposażenie

19.03.2018

Wyniki postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zamówienia wybrano jednego wykonawcę: MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP. K.,Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP: 725-193-34-48, REGON: 100283710, Tel. 42 203 49 38 / 42 630 04 80, Mail: biuro@mojebambino.pl

Related posts

Oferta

Nasza oferta Pakiet 890 PLN Pakiet całodziennej opieki Opieka wybranych w godzinach 7.00-17.00 Zajęcia dodatkowe w pakiecie (język angielski...

Posted

Kontakt

Klub Malucha ŻYRAFY ADRES: Lipowa 1, Dąbrówka E-MAIL: klubmalucha@zyrafy.com.pl TELEFON: 577 404 888 Napisz do nas!Imię i...

Posted

Adaptacja

Bardzo Ważny START Pójście dziecka do Klubu Malucha, niezależnie czy jest to niemowlę czy dwulatek, to zawsze duże przeżycie dla całej rodziny...

Posted

Zajęcia dodatkowe

BAJKOCZYTANIE W naszym Klubie Malucha w godzinach porannych ciocie czytają bajki i wiersze naszym małym Żyrafom. Czytanie wpływa wszechstronnie...

Posted