BAJKOCZYTANIE

W naszym Żłobku w godzinach porannych ciocie czytają bajki i wiersze naszym małym Żyrafom.

Czytanie wpływa wszechstronnie, wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka: intelekt, emocje, także rozwój społeczny, ale i wiele innych, niezdefiniowanych obszarów, bo każdy moment czytania i każdy tekst inaczej działa na dziecko. Czytanie stymuluje rozwój intelektualny, przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności, tworzenia rzeczywistości poprzez słowa i różne pomysły działań – dziecko samo kreuje swoje zabawy na podstawie tego, co czyta.

ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej.

Wychodząc naprzeciw Państwu chcemy zaproponować dzieciom różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpania radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu ale i ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej.
Na zajęciach dzieci będą miały okazję poznawać różne techniki plastyczne, nabywając z czasem praktyki w posługiwaniu się linią, plamą, kształtem i barwą w przestrzeni i na płaszczyźnie.

PORANNA GIMNASTYKA

Ruch to zdrowie! Każdy dorosły to wie, dlatego tak ważne jest aby zachęcać dzieci  od najmłodszego wieku do ruchu.

Codzienna gimnastyka i zajęcia sportowe pozwalają dziecku lepiej zacząć dzień. Dzięki codziennym ćwiczeniom dzieci  wzrasta rozwój zdolności motorycznych takich jak: gibkość, równowaga, szybkość, siła, wytrzymałość, koordynacja a dodatkowo dzieci uwielbiają ćwiczenia.

ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO

Nauka j. angielskiego w naszym żłobku opiera się głównie na osłuchaniu dzieci z językiem, który towarzyszy dzieciom codziennie. Są to swobodne zajęcia podczas codziennych zajęć.

Naszym głównym założeniem jest wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny i swobodny sposób, tak, aby od najmłodszych lat stał się częścią ich życia.

Zajęcia prowadzone są w następujący sposób:

– wykorzystujemy piosenki i podkłady muzyczne,
– prowadzimy  codziennie zajęcia, na których zapoznajemy dzieci z nowym
słownictwem ( proste gry i zabawy, nauka piosenek i wierszyków, czytanie i
– przeglądanie książeczek),
– zachęcamy do posługiwania się jęz. ang. naprzemiennie z językiem ojczystym w codziennych sytuacjach.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone się Przez ciocię Patrycją. Zajęcia dla każdej grupy trwają średnio 30 minut i dostosowane się do wieku dzieci.

Muzyka pozytywnie wpływa na rozwój mózgu dziecka. Lewa półkula specjalizuje się w funkcjach w procesie rozwoju. Toteż mając na uwadze rolę obu półkul mózgowych w przetwarzaniu bodźców dźwiękowych, powinniśmy mieć świadomość, iż kształcenie muzyczne pozytywnie wpływa zarówno na rozwój języka czy osiągnięcie gotowości do czytania, jak i wyniki w przedmiotach ścisłych. Muzyka pomaga też w nauce języka obcego.

ZAJĘCIA TANECZNE

Odbywają się raz w tygodniu i prowadzone w formie swobodnej zabawy ruchowe

Zajęcia odbywają się w ciągu dnia i są nierozłącznym elementem zabawy dla dzieci. Taniec jest jedną z najbardziej naturalnych form ludzkiej aktywności, niosący z sobą wiele korzyści, zapewnia koordynację ruchową, wzmacnia ciało  oraz uczy koncentracji. Zajęcia prowadzone są przez ciocie w poszczególnych grupach.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Prowadzone raz w tygodniu przez Ciocię Darię, mają na celu kształtować w dziecku poczucie własnej wartości, otwartości w stosunku do innych osób, rozwijanie inwencji twórczej, kształtowanie wyobraźni oraz odkrywanie swoich zdolności i możliwości.

LEKCJA CISZY WEDŁUG MARII MONTESSORI:

Jest zabawą grupową, co czyni Dziecko zdolne do współpracy, w celu osiągnięcia wspólnego celu, do szanowania innych osób i ich słuchania.

Lekcja ciszy przynosi dziecku wiele ważnych umiejętności i buduje poczucie własnej wartości. Dziecko umie panować nad sowimi ruchami jest bardziej zdyscyplinowane w życiu codziennym i potrafi zachować cisze w miejscach do tego przeznaczonych.

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ W ŻŁOBKU ŻYRAFY


Poniedziałek

Język angielski
Lekcja ciszy
Bajkoczytanie
Zajęcia ruchowe w Sali lub na świeżym powietrzu


Wtorek

Język angielski
Zajęcia teatralne
Czytanie bajek połączone z zajęciami plastycznymi
Zajęcia ruchowe w Sali lub na świeżym powietrzu


Środa

Język angielski
Lekcja ciszy
Bajkoczytanie
Zajęcia rytmiczno-taneczne


Czwartek

Język angielski
Zajęcia sensoplastyczne
Zajęcia plastyczne
Zajęcia ruchowe w Sali lub na świeżym powietrzu


Piątek

Język angielski
Lekcja ciszy
Zajęcia rytmiczno-muzyczne prowadzone metodą Gordona
Zajęcia ruchowe w Sali lub na świeżym powietrzu

Godziny zajęć ustalone są indywidualnie w każdej grupie z uwzględnieniem potrzeb dzieci. Ramowy plan zajęć może ulec zmianie, uzależniony jest od ilości dzieci, pogody czy nastawienia dzieci do zabawy w danym dniu.

NASZE PLACÓWKI:
Dąbrówka, Lipowa 1 / tel. 577 404 888
Pniewy, Jodłowa 5 / tel. 577 404 316
Dopiewiec, Ognik 1 / tel. 577 404 881
Baranowo, Wypoczynkowa 97 / tel. 574 318 329
Tarnowo Podgórne, Szkolna 42b / tel. 574 318 329

ŻŁOBEK ŻYRAFY!
Oferujemy wysokie standardy opieki oparte na miłości i uwadze, którą darzymy dzieci. Naszym priorytetem jest holistyczne podejście do rozwoju dziecka, dlatego ważny dla nas jest zarówno rozwój społeczny, dobra edukacja połączona z językiem angielskim, jak i bezpieczeństwo i higiena.
Napisz do nas i dołącz do Żyraf!